Ondernemersvraag

Bekijk nieuws archief
Machtigingsformulier van de Belastingdienst 31-10-2022

Krijgt u vaak blauwe enveloppen van de Belastingdienst in de brievenbus waarin dan weer een machtigingsformulier zit? Geef ze bij ons af!

Wij vragen als intermediair machtigingen voor allerlei dingen aan, de meest voorkomende machtigingsbrieven zijn de zogenoemde SBA’s (Service Bericht Aanslagen). Met zo’n SBA kunnen wij als intermediair aanslagen VPB, IB, Premie Zvw en BTW inzien, al wordt van de SBA voor de BTW vrijwel geen gebruik gemaakt door ons. Dat is handig voor zowel u als ons, aangezien wij dan weten wanneer een aangifte is afgerond en/of als de Belastingdienst is afgeweken van de ingediende aangifte. Daarnaast is het handig voor u, wij kunnen u sneller helpen en als u een aanslag kwijt bent hebben wij die doorgaans in ons systeem staan. Ook hebben wij aanslagen vaak nodig om u als klant te verifiëren bij de Belastingdienst, waardoor wij op dat moment namens u een vraag kunnen stellen.

Sinds een aantal jaren zijn er naast SBA machtigingen ook VIA machtigingen bij gekomen, hiermee hebben wij beperkt inzage in vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst die gekoppeld zijn aan uw naam en BSN nummer. Hiermee kan o.a. voorkomen worden dat u (of wij natuurlijk) bijvoorbeeld een jaaropgaaf vergeten, waardoor een naheffing volgt. Daarnaast kan het u wat werk besparen als u bijvoorbeeld een jaaropgaaf kwijt bent. Echter, de VIA’s zijn niet waterdicht. Het blijft dus belangrijk de daadwerkelijk gegevens aan te leveren.

Lees verder...
Op dit moment kan ik niet tijdig aan mijn betalingsverplichting voldoen t.a.v. belastingaanslagen 7-1-2022
Vanwege de coronacrisis is het mogelijk bijzonder uitstel van belastingbetalingen te krijgen. Indien u reeds een verzoek tot het verkrijgen van bijzonder uitstel heeft ingediend én de openstaande belastingschuld is nog niet volledig voldaan, dan verlengd de Belastingdienst het bijzonder uitstel vanwege corona automatisch tot 1 februari 2022. Heeft u nog geen bijzonder uitstel vanwege corona aangevraagd of had u de openstaande (oude) belastingbedragen inmiddels voldaan, dan kan alsnog (wederom) uitstel worden gedaan voor 1 februari 2022. Het verzoek dient schriftelijk ingediend te worden bij de Belastingdienst, wij kunnen u hiermee eventueel van dienst zijn. Dus de kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 moeten worden betaald, vallen ook onder het uitstel. Mogelijk wordt de periode na 1 februari 2022 verlengd, echter is dit tot op heden nog niet bekend gemaakt. 
Lees verder...

Actueel nieuws

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van
Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de