Blog

Bekijk nieuws archief
Aanvulling: Tegemoetkoming energiekosten-regeling (TEK) 20-10-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Onlangs hebben we hier een overzicht gegeven van de huidige en van de nog te verwachten steunmaatregelen ter compensatie van de sterk gestegen energiekosten. Inmiddels heeft het kabinet de uitgangspunten en voorwaarden bekend gemaakt voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) voor energie-intensieve MKB bedrijven. 
Lees verder...
Overzicht steunmaatregelen energiekosten 17-10-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal  jurist

  Het kabinet heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de sterk gestegen energiekosten van zowel consumenten als van ondernemers (deels) te compenseren. Hierbij een overzicht van de huidige en van de nog te verwachten steunmaatregelen ter compensatie van de sterk gestegen energiekosten.
 
Lees verder...
Informatieavond 12-10-2022
Lees verder...
Veranderingen rondom studiekosten en nevenwerkzaamheden 8-7-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Vanaf 1 augustus 2022 veranderen de regels rondom studiekosten en nevenwerkzaamheden van uw werknemers. Hierbij een kort overzicht.

 
 
Lees verder...
Betaald ouderschapsverlof, ook voor de directeur-grootaandeelhouder 20-6-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Vanaf 2 augustus 2022 kunnen werkgevers voor hun werknemers met een arbeidsovereenkomst een uitkering ‘betaald ouderschapsverlof’ aanvragen. Dit kan ook voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die aan de voorwaarden voldoet. 
 
Lees verder...
Voorjaarsnota: helaas een fiscale versobering 31-5-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Het kabinet is flink aan het puzzelen geweest en heeft daarbij de mening van de oppositiepartijen gepolst om hun begroting sluitend te krijgen. De knelpunten zitten in de compensatie voor box-3 gedupeerden, in het extra budget dat naar Defensie moet en in de verhoging van de AOW-uitkeringen. 
 
Lees verder...
Hoge Raad: geen rechtsherstel voor niet bezwaarmakers 23-5-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

Het is dit jaar al veelvuldig in het nieuws geweest en het houdt de politiek tot op de dag van vandaag  bezig: het arrest van 24 december 2021 van de Hoge Raad der Nederlanden.
 
Lees verder...
Scholingsaftrek vervangen door het STAP-budget 18-3-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Het kabinet vindt het levenslang opdoen van kennis en scholing belangrijk en de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting is daarin onvoldoende effectief gebleken. Zodoende is die regeling per 1 januari 2022 vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarkt Positie).
 
Lees verder...

Actueel nieuws

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van
Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de