Blog

Vakantie

maandag 17 juni 2019
 Door Henrie van Bergen - Accountant-administratieconsulent

  Het is juni en de vakantieperikelen komen er weer aan. Even lekker weg. Maar hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer nog? Vakantiedagen kunnen namelijk vervallen.
De regel is, dat een werknemer wettelijke en bovenwettelijke dagen kan hebben. De wettelijke dagen zijn gesteld op 4x de arbeidsuren per week. Iemand werkt 32 uur is dus gelijk aan 128 wettelijke vakantie uren. Als werkgever kan je iemand wellicht meer vakantie uren geven en dat zijn dan bovenwettelijke uren.

De wettelijke uren blijven een half jaar geldig en de bovenwettelijke blijven 5 jaar geldig, tenzij de werknemer niet in staat is vakantie op te nemen vanwege bijv. drukte of ziekte. Bij ziekte loopt de opbouw van vakantiedagen wel gewoon door.

Planning vakantie. Let op, als een werknemer een schriftelijk verzoek heeft gedaan en je reageert als werkgever niet binnen 2 weken, dan staat de vakantieaanvraag vast. Als je wel reageert binnen 2 weken, moet je uiteindelijk ook nog wel een zwaarwegend belang hebben om deze af te wijzen.

Een werknemer kan ook kiezen om een verlofdag aan zijn collega te geven voor bijv. extra verlof rondom mantelzorg e.d. Let er dan wel op, dat soms het uurtarief afwijkend kan zijn, waardoor 8 uur voor de ene werknemer geen 8 uur zijn voor een andere werknemer. Fijne vakantie

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Henrie van Bergen - Accountant - administratieconsulent


 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coƶperatie Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO)