Blog

MINIMUM UURTARIEF ZZP-ERS VANAF 2021?

vrijdag 28 juni 2019
 Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Onlangs heeft het kabinet verder uitgeweid over de voortgang en de uitwerking van de voorgestelde maatregelen van het regeerakkoord over ‘werken als zelfstandige’. Hieronder een overzicht.
Maatregelen voor de onderkant van de arbeidsmarkt
Oorspronkelijk was het de bedoeling van het kabinet dat ZZP-ers met een laag tarief een ‘verplicht’ dienstverband zouden krijgen. Europeesrechtelijk is dat echter niet realiseerbaar. Zodoende is het de  bedoeling dat ZZP-ers vanaf 2021 minimaal € 16 per uur gaan verdienen. Het kabinet wil hiermee tegen gaan dat mensen gaan werken voor minder dan waarvan ze rond zouden kunnen komen, dat er een groep arme werkenden ontstaat. Kosten voor materiaal komt bovenop het tarief van € 16.

In de praktijk wordt de offerte van de opdrachtnemer dan een belangrijk instrument. De opdrachtnemer dient voorafgaand aan iedere opdracht een inschatting te maken van zijn directe kosten en uren. Op basis daarvan kan de opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht al nagaan of er naar inschatting voldaan zal worden aan het minimumtarief. Zakelijke opdrachtgevers krijgen hierbij een grotere verantwoordelijkheid dan particuliere opdrachtgevers. Indien achteraf blijkt dat er meer directe kosten en/of uren gemaakt zijn, dan is de zakelijke opdrachtgever verplicht om het verschil bij te betalen. Hiermee verschuift er een deel van het ondernemersrisico van de ZZP-er naar de opdrachtgever.

Voor alle partijen heeft de invoering van het minimumtarief een stijging van de administratieve lasten tot gevolg.

Maatregelen voor de bovenkant van de arbeidsmarkt
Het kabinet wil de ZZP-ers aan de bovenkant van de markt, die met een tarief van € 75 of meer per uur, meer ruimte geven om te ondernemen. Het is de bedoeling dat deze groep ZZP-ers straks kunnen kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Daarmee kunnen ze samen met hun opdrachtgevers afspreken dat ze als ondernemer zelfstandig werken. Om met de zelfstandigenverklaring te kunnen werken, mag de opdracht niet langer duren dan één jaar. Loopt een opdracht uit, dan geldt de zekerheid niet meer voor de periode na het verstrijken van één jaar. Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel door de ZZP-er is tevens een vereiste. Eveneens moeten partijen verklaren dat ze niet de bedoeling hebben om een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Als de ZZP-ers aan deze eisen voldoen, lopen ze geen risico op naheffingen. Zelfs krijgen ze dan zekerheid over het niet van toepassing zijn van andere arbeidsrechtelijke gevolgen, bijvoorbeeld pensioen- en CAO-bepalingen.   

Ook hierbij geldt dat de invoering van de zelfstandigenverklaring een stijging van de administratieve lasten tot gevolg heeft.

Bovenstaande maatregelen zijn beide onderdeel van de nieuwe wetgeving die uiteindelijk ZZP-ers en hun opdrachtgevers meer duidelijkheid zal geven of er sprake is van werken op grond van een overeenkomst van opdracht, of dat er sprake is van werken op grond van een dienstbetrekking. Om ZZP-ers en hun opdrachtgevers vooraf meer duidelijkheid te geven over het antwoord op deze vraag, onderzoekt het kabinet thans in hoeverre een web module met vragen en antwoorden die gewenste zekerheid vooraf kan geven. Momenteel wordt die web module uitgebreid getest. Na de zomer zal het kabinet de resultaten daarvan presenteren.

Hiermee bent u weer op de hoogte van de ontwikkeling en de voortgang van de nieuwe wetgeving voor het inhuren van ZZP-ers. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? U mag voor meer informatie natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen. 

Jaap van Ooijen - Fiscaal jurist


Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO)