Blog

BV: KOSTENVERGOEDING E-HERKENNING

maandag 19 oktober 2020
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist

  Indien u als BV met ingang van 2020 inlogt op ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’, de opvolger van het oude ondernemersportaal, heeft u daarvoor een eHerkenningsmiddel nodig. eHerkenning is een veilig en gedigitaliseerd communicatiemiddel voor communicatie met de overheid, waaronder de Belastingdienst. 

eHerkenning kent verschillende beveiligingsniveaus, met eveneens oplopende (jaarlijkse) kosten. Hoe hoger het niveau, hoe betrouwbaarder u kunt inloggen. Het grote gemak is dat u met eHerkenning met veel overheidsinstanties kunt communiceren zonder dat u voor iedere instantie een eigen inlogmiddel of inlogcode nodig heeft. 

Voor communicatie met de Belastingdienst heeft u als BV minimaal eHerkenning met niveau 3 (EH3) nodig.

Om belastingplichtigen tegemoet te komen in de verplichte kosten is er een compensatieregeling getroffen. Alle belastingplichtigen die eHerkenning alléén hebben aangevraagd of aanvragen voor het doen van hun belastingaangiften, kunnen een beroep doen op de jaarlijkse compensatie van € 24,20 inclusief BTW. De compensatieregeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2020 en loopt vooralsnog 2 jaar. Heeft u echter een ander abonnement of ander veiligheidsniveau nodig, bijvoorbeeld omdat u met nog meer instanties wilt communiceren dan alleen de Belastingdienst, dan komt u niet in aanmerking voor compensatie. Indien u gebruik maakt van een intermediair voor uw belastingzaken komt u eveneens niet in aanmerking voor compensatie. 

Vanaf 1 augustus 2020 kunt u via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) de compensatie aanvragen. 

Zoals aangegeven, indien u eHerkenning voor meer instanties wenst te (gaan) gebruiken dan enkel de communicatie met de Belastingdienst, dan moet u geen compensatie aanvragen. U bent dan namelijk gebonden aan het beperkte eHerkenningsmiddel. Ook indien u gebruik maakt van ons als intermediair, dan moet u eveneens geen compensatie aanvragen, u heeft dan immers geen eHerkenning nodig.

Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd
Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de