Blog

BIK: INVESTERINGSKORTING ALS STIMULERING

woensdag 21 oktober 2020
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist

  Ondanks de huidige corona crisis wil het kabinet bedrijven stimuleren om te (blijven) investeren, door middel van een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Onlangs is de uitwerking van deze tijdelijke regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. 

De tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven gestimuleerd worden om tijdens deze crisis te blijven investeren, bijvoorbeeld in nieuwe machines en/of om geplande investeringen naar voren te halen, in plaats van ze juist uit te stellen. Omdat de uiteindelijke korting verrekend wordt met de door de ondernemer te betalen loonheffing wordt het een ‘Baangerelateerde’ investeringskorting genoemd. 

Voordeel hiervan is dat ondernemers, mits zij (voldoende) personeel in dienst hebben in gelijke mate hiervan profiteren en niet enkel ondernemers die veel winst maken. Nadeel hiervan is dat ondernemers er niet van kunnen profiteren indien zij onvoldoende of geen personeel in dienst hebben. De regeling houdt na 31 december 2022 op te bestaan.

De BIK geldt alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig betaald zijn en moeten binnen zes maanden na de volledige betaling in gebruik zijn genomen. 

De regeling wordt zodanig vormgegeven dat het merendeel van de € 4 miljard beschikbare subsidie-gelden bij het MKB terecht komen: bij investeringen tot € 5 miljoen krijgen ondernemers een korting van 3% van het investeringsbedrag op de loonheffing en bij investeringen van meer dan € 5 miljoen krijgen ze een korting van 2,44% van het investeringsbedrag op de loonheffing. Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. 

De BIK kan samengaan met de kleinschaligheids-, de energie- en/of de milieu-investeringsaftrek.

De BIK wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met de Belastingdienst. Vanaf 1 september 2021 kunnen de aanvragen gedaan worden en de doorlooptijd is maximaal 12 weken. Na ontvangst van de BIK-verklaring kunnen ondernemers de korting verrekenen met hun te betalen loonheffing.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Dan kunt u voor meer informatie natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 

Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd
Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de