Blog

WETSVOORSTEL IMPLEMENTATIE RICHTLIJN ELEKTRONISCHE HANDEL EU

donderdag 22 oktober 2020
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist

  De heffing en inning van de BTW op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten wordt gemoderniseerd èn vereenvoudigd. Dit alles is uitgewerkt in het wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel en zou in beginsel per 1 januari 2021 in werking treden. Vanwege de huidige en voortdurende corona crisis, is deze datum thans opgeschoven naar 1 juli 2021. 
 

Bij een intracommunautaire levering verkoopt een in NL gevestigd onderneming goederen aan een BTW-ondernemer in een andere EU-lidstaat. De goederen moeten daadwerkelijk van NL naar de EU-lidstaat van bestemming zijn vervoerd. 

Bij intracommunautaire afstandsverkopen levert een in NL gevestigde ondernemer goederen of diensten aan een niet-BTW ondernemer (particulier of overheid) in de EU. Daarbij moet de verzending of het vervoer van de goederen door de leverancier worden verricht of geregeld. Onder de huidige regels zijn intracommunautaire afstandsverkopen vaak belast in de lidstaat van de verkopend ondernemer. De lidstaat van de consument mag doorgaans pas BTW heffen als een bepaalde jaarlijkse omzetdrempel is overschreden. Deze BTW moet in Nederland worden afgedragen.

De nieuwe BTW-regels hebben allereerst betrekking op intracommunautaire afstandsverkopen van zowel goederen als diensten aan niet-ondernemers (particulieren en overheden). Daarnaast hebben ze eveneens betrekking op grensoverschrijdende intracommunautaire leveringen aan (bepaalde) ondernemers.

Het wetsvoorstel bepaalt dat intracommunautaire afstandsverkopen worden belast in de lidstaat van de consument. De verkopend ondernemers zullen dus veel vaker dan nu BTW-aangifte moeten doen in alle lidstaten waarin ze goederen leveren aan consumenten. Ter voorkoming van een verzwaring van de administratieve lasten kunnen ondernemers vanaf de inwerkingtreding voor het éénloketsystreem kiezen: De buitenlandse verschuldigde BTW wordt dan in de eigen lidstaat aangegeven, afgedragen en betaald. De fiscale autoriteiten van de lidstaten gaan deze afgedragen BTW vervolgens onderling verrekenen. 

Buiten de EU gevestigde ondernemers die grensoverschrijdend digitale diensten verkopen aan consumenten binnen de EU, zijn daarover BTW verschuldigd in de lidstaat waar de dienst wordt verbruikt. Voor de aangifte en afdracht van de BTW kan de ondernemer kiezen voor het éénloketsysteem. Als een ondernemer niet kiest voor de toepassing van het éénloketsysteem, moet hij zich registeren in alle afzonderlijke lidstaten van verbruik. Met ingang van 1 juli 2021 geldt dit systeem voor alle diensten die buiten de EU gevestigde ondernemers verrichten aan consumenten binnen de EU èn waarvoor de BTW verschuldigd is in de EU. 

Met de invoering van de richtlijn wordt tevens de vrijstelling van BTW voor de invoer van goederen met een geringe waarde (€ 22) van buiten de EU afgeschaft. 

Elektronische platforms, die afstandsverkopen faciliteren van goederen van buiten de EU, worden voor die verkopen belastingplichtig voor de over die verkopen verschuldigde BTW. Ook elektronische platforms die leveringen van goederen in de EU door een ondernemer zonder vestiging in de EU aan een niet-ondernemer faciliteren, worden voor die verkopen belastingplichtig.

Post- en koeriersdiensten en andere logistieke dienstverleners, die als aangever individueel geadresseerde pakketjes invoeren van buiten de EU voor Nederlandse particulieren, met een waarde van niet meer dan € 150 kunnen uitstel van betaling krijgen voor de in Nederland verschuldigde BTW, waarbij geen zekerheid behoeft te worden gesteld. Deze regeling geldt wanneer voor de goederen door de leverancier geen gebruik wordt gemaakt van de nieuwe invoerregeling. Voor deze goederen is BTW verschuldigd op het moment van de feitelijke invoer.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Dan kunt u voor meer informatie natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
 

Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd
Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de