Blog

REISKOSTENVERGOEDING 2021

woensdag 18 november 2020
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist

  Een werkgever is in beginsel niet verplicht om de reiskosten van het woon-werkverkeer van diens werknemers te vergoeden. Als dit contractueel is overeengekomen (arbeidsovereenkomst of cao), dan moet de werkgever de reiskosten tot € 0,19 cent per gemaakte kilometer onbelast vergoeden. 
 

Soms kan een werkgever ervoor kiezen zijn werknemers een vaste maandelijkse reiskostenvergoeding te betalen. Dit kan als de werknemer minstens 36 weken of 128 dagen per jaar naar diens vaste werkadres reist.

Sinds de uitbraak van het Corona virus mogen werkgevers deze vaste reiskostenvergoeding onbelast aan hun thuiswerkende werknemers blijven betalen, ondanks dat zij geen of minder reiskosten maken. De achterliggende gedachte hiervan is het dringende overheidsadvies in 2020 om zoveel mogelijk thuis te werken. Veel werkgevers hebben het afgelopen jaar hierdoor hun vaste reiskostenvergoedingen aan hun thuiswerkende werknemers doorbetaald. Onder meer uit coulance voor de extra kosten die zij maken door het thuiswerken. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van koffie, verwarming, stroom, water en wc-papier. Het Nibud heeft berekend dat de gemiddelde fulltime thuiswerkdag € 2 kost.  

Recentelijk heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat met ingang van 1 januari 2021 het niet meer is toegestaan om reiskosten onbelast te blijven vergoeden voor thuiswerkdagen. Alleen daadwerkelijke reisdagen naar kantoor mogen belastingvrij vergoed worden. Indien een werkgever besluit om de vaste reiskostenvergoeding door te betalen aan zijn thuiswerkende werknemers, dan worden die betalingen behandeld als loon, waarop loonheffing en premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn. Thuiswerkende werknemers zullen deze maatregel dus in hun portemonnee gaan voelen. De werkgever doet er goed aan zijn (thuiswerkende) werknemers hier tijdig over te informeren. 

Werkgevers zullen met ingang van 2021 het reisgedrag van hun werknemers opnieuw in kaart moeten brengen. Zij moeten inventariseren hoeveel kantoordagen en hoeveel thuiswerkdagen iedere werknemer zal gaan maken. Voortaan mogen namelijk enkel nog reiskosten onbelast vergoed worden voor kantoordagen. Thuiswerkdagen mogen tellen niet mee als kantoordagen. Thuiswerkende werknemers zullen door het thuiswerken eveneens niet snel meer voldoen aan de voorwaarden voor een vaste maandelijkse reiskostenvergoeding (36 weken of 128 dagen), waardoor zij slechts nog hun werkelijk gemaakte reiskosten bij de werkgever kunnen declareren.

De verwachting is dat na de Corona crisis werknemers vaker thuis zullen werken. Vooruitlopend daarop bepleiten werknemersorganisaties om de huidige kostenvergoedingsregelingen voor mobiliteit en thuiswerken te moderniseren. Er wordt bijvoorbeeld geopperd om een ‘waar-je-werkt’ budget per werknemer in te richten, waaruit vervolgens reiskosten en/of thuiswerkkosten onbelast vergoed kunnen worden door de werkgever. 

Deze aankondiging zal met ingang van 1 januari 2021 hoe dan ook een administratieve lastenverzwaring voor werkgevers opleveren. In plaats van het verstrekken van een vaste maandelijkse reiskostenvergoeding moeten zij voortaan de daadwerkelijke reiskosten vergoeden, die van maand tot maand berekend dienen te worden. Indien een vaste maandelijkse reiskostenvergoeding is verstrekt en op het eind van het jaar blijkt dat de werknemer daarop achteraf gezien geen recht heeft, moet alles opnieuw berekend en verrekend worden. 

In dit geval wordt het u dus niet leuker gemaakt, wel moeilijker. 

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Voor meer informatie kunt u voor meer natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist

 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd
Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de