Blog

NIEUW: THUISWERKVERGOEDING PER 2022

maandag 11 oktober 2021
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2021 bekendgemaakt dat in het Belastingplan 2022 een belastingvrije thuiswerkvergoeding voor werknemers is opgenomen, dit ter verdere onderbouwing van de nieuwe norm om het deels thuis- en het deels op kantoor werken verder te stimuleren.
 

Hierdoor wordt het voor werkgevers mogelijk om per 1 januari 2022 aan hun werknemers, ook de directeur-grootaandeelhouder, een onbelaste thuiswerkvergoeding te verstrekken van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag, ter dekking van de door hen te maken extra kosten die het thuiswerken met zich meebrengt, zoals onder meer de kosten voor koffie en thee, wc-papier en energie- en waterverbruik.

Naast deze belastingvrije thuiswerkvergoeding blijft de belastingvrij reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer uiteraard bestaan. Voor de dagen waarop een werknemer op de bedrijfslocatie werkzaam is mag de werkgever tot maximaal € 0,19 per woon-werk km belastingvrij aan diens werknemers vergoeden.

Het is raadzaam voor de werkgever om vaste afspraken te maken met diens werknemers over vaste thuiswerkdagen en over vaste dagen dat zij op de bedrijfslocatie werkzaam zijn. Hierdoor kan de werkgever een vaste reiskostenvergoeding aan diens werknemers (blijven) vergoeden en hierdoor worden de administratieve lasten beperkt, aangezien werkgever en diens werknemers niet al deze werkdagen hoeven te kunnen specificeren of te kunnen onderbouwen. Als een werknemer vervolgens incidenteel een keer extra thuiswerkt dan hoeft de vaste reiskostenvergoeding niet aangepast te worden. Dat is wel anders indien de werknemer structureel meer thuis of meer op kantoor gaat werken.

Zonder vaste afspraken met diens werknemers over vaste thuiswerkdagen en over vaste dagen dat zij op de bedrijfslocatie werkzaam zijn, dienen werkgever en werknemer al deze dagen te kunnen specificeren en te kunnen onderbouwen, wat een behoorlijke administratieve lastenverzwaring met zich meebrengt.

Er mag per werkdag slechts van een van beide belastingvrije vergoedingen gebruik gemaakt worden, ook indien een werknemer op één dag zowel thuis- als op kantoor werkzaam is geweest. 

Er van uitgaande dat de werkgever zowel reiskosten voor woon-werkverkeer, als kosten voor thuiswerken vergoedt, wat immers geen verplichting voor de werkgever is, zal de reisafstand woon-werkverkeer van de werknemer in kwestie doorslaggevend zijn of diens belastingvrije thuiswerkvergoeding hoger uit zal vallen dan diens reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer:

- bij een enkele reisafstand woon-werkverkeer tot en met 5 km is de maximale belastingvrije thuiswerkvergoeding van € 2 hoger dan die voor woon-werkverkeer van € 1,90 (2 x 5 km x € 0,19); 
- bij een enkele reisafstand woon-werkverkeer vanaf 6 km is de maximale belastingvrije reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer hoger dan die voor thuiswerken van € 2. 

Hierdoor valt de thuiswerkvergoeding voordelig uit voor werknemers met een enkele reisafstand woon-werk van 5 km of korter. Een bijkomend voordeel voor alle thuiswerkende werknemers is dat zij op thuiswerkdagen, ongeacht hun reisafstand woon-werk, geen reistijd meer hebben.

Door de invoering van de belastingvrije thuiswerkvergoeding kan de werkgever vanaf 2022 goed inspelen op de individuele wensen van diens werknemers op het gebied van thuiswerken. Voordat het zover echter is zal het Belastingplan 2022 eerst moeten worden aangenomen. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.  

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Voor meer informatie kunt u voor meer natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist


Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd
Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de