Blog

EEN FISCAAL GEZONDE PERSONEELSLUNCH

dinsdag 12 oktober 2021
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Onlangs heeft een ondernemer een geschil met de Belastingdienst voor de rechter uitgevochten over de onbelastbaarheid van het verstrekken van een gezonde lunch en maaltijd aan diens werknemers. De ondernemer streefde naar de gezondste bedrijfskantine van Nederland.
 

Zijn werknemers konden dagelijks kiezen uit twee gratis lunches en maaltijden die door een diëtiste werden samengesteld. De ondernemer was van mening dat deze lunches en maaltijden konden worden aangemerkt als een belastingvrije arbovoorziening.

Helaas voor de ondernemer was de rechter het niet met hem eens. Voor een arbovoorziening is het namelijk noodzakelijk dat er een direct verband bestaat tussen enerzijds specifiek aan de arbeid verbonden aspecten of omstandigheden en anderzijds de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een veiligheidsbril voor een lasser. Volgens de rechter was dit in dit geval niet aan de orde. De rechter was wel van mening dat het verstrekken van een gezonde lunch bijdraagt aan de algemene gezondheid van de werknemers, maar dat het geen noodzakelijke verstrekking is vanwege een specifiek met de arbeid verbonden bedrijfsrisico. Zodoende valt een gezonde lunch en maaltijd niet onder de vrijgestelde arbovoorzieningen. 

De uitkomst hiervan heeft uiteindelijk tot Kamervragen geleid, vanwege het streven van de ondernemer naar het verbeteren van de algemene gezondheid van diens werknemers. De Staatssecretaris heeft daarop geantwoord dat werkgevers die hun personeel voorzien van gezonde lunches en maaltijden daarvoor geen extra fiscale faciliteit behoeven, aangezien er in de fiscale wetgeving daarvoor al voldoende mogelijkheden en tegemoetkomingen zijn opgenomen. Hierna treft u daarvan een beknopt overzicht aan, zodat ook u uw werknemers van een (gezonde) lunch of maaltijd op de werkvloer kunt voorzien. 

Tussendoortjes op de werkvloer in de vorm van groente en fruit kunnen belastingvrij verstrekt worden aan werknemers vanwege de nihilwaardering daarvan. Lunches en maaltijden op de werkvloer kunnen voor een waarde van € 3,35 verstrekt worden aan werknemers. Daar is de werknemer dan enkel loonbelasting verschuldigd, wat neerkomt op een netto bedrag tussen de € 1,25 en € 1,75 per lunch of maaltijd, ongeacht de werkelijke waarde van de lunch of maaltijd. De meerkosten van een (gezonde) lunch of maaltijd blijven zodoende geheel buiten de belastingheffing. Omdat gezonde lunches en maaltijden doorgaans duurder zijn dan minder gezonde varianten is het uiteindelijke fiscale voordeel daarvan alleen nog maar groter. 
Ten slotte kan de werkgever kiezen om (gezonde) lunches en maaltijden in de werkkostenregeling onder te brengen, waardoor die – mits diens vrije ruimte daar voldoende groot voor is – geheel onbelast aan de werknemers verstrekt kunnen worden. 

Al met al zijn er volgens de Staatssecretaris meer dan voldoende fiscale mogelijkheden om een gezonde lunch, maaltijd of tussendoortje, gratis of tegen een gering bedrag aan werknemers te verstrekken. De  Staatssecretaris ziet dan ook geen aanleiding om daarvoor een nieuwe fiscale regeling in het leven te roepen.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Voor meer informatie kunt u  natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist


 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd
Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de