Blog

2021: Laatste jaar studiekostenaftrek!

vrijdag 5 november 2021
Door Rowan Cremers - Fiscalist

Bent u bezig met een opleiding of bent u van plan om op korte termijn een opleiding te gaan volgen? Het jaar 2021 is het laatste jaar waarin studiekosten een aftrekpost kunnen vormen voor de aangifte inkomstenbelasting. De aftrekpost voor studiekosten vervalt per 2022. 
 

Huidige studiekostenregeling
Op dit moment kunnen studiekosten nog in aftrek worden gebracht bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt zowel voor een voltijd opleiding, een deeltijd opleiding als een studie voor uw werk. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn:

• U hebt geen recht op studiefinanciering;
• De opleiding is voor een (toekomstige) beroep;
• Het gaat om een erkende instelling; en
• Alleen de noodzakelijke kosten zoals les-, examengeld en leermiddelen zijn aftrekbaar in het jaar van betalen.

Er geldt een drempel van € 250,- en je mag maximaal € 15.000,- per jaar aftrekken.

Kosten voor je laptop, printer, inrichting van je werkkamer en reiskosten zijn niet aftrekbaar.
Wij kunnen eventueel zorg dragen voor een berekening van het fiscale voordeel ten aanzien van de aftrekpost studiekosten.

Overweegt u om een (‘dure’) studie of opleiding te gaan volgen? Bekijk dan of u nog in 2021 kunt starten of alvast de studiekosten kunt betalen, mogelijk middels een voorschot. Deze studiekosten kunt u dan nog aftrekken bij het opstellen van de belastingaangifte over kalanderjaar 2021. 

STAP-budget
Het kabinet werkt aan een regeling voor een algemeen leer- en ontwikkelbudget, het ‘STAP-budget’. Dit geeft u de (financiële) mogelijkheid om stappen te zetten in uw ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven. Het STAP-budget is maximaal € 1.000,- (incl. BTW). Als de kosten van een scholingsactiviteit hoger zijn, betaalt u de rest zelf. Dus als u een duurdere studie gaat volgen is het verstandig om nog mee te gaan in de huidige regeling, indien mogelijk natuurlijk.

Hoe het STAP-budget precies in zijn werk gaat is nog niet volledige duidelijk, inmiddels is wel de website online: https://www.stap-budget.nl/  op deze website staan niet alleen de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen van het STAP-budget, er staan ook al opleidingen vermeld die in aanmerking komen voor het STAP-budget. De bedoeling is dat de regeling vanaf 1 maart 2022 actief  is en er vanaf die datum STAP-budget aangevraagd kan worden via de website van het UWV.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Voor meer informatie kunt u  natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Rowan Cremers - Fiscalist

 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen.
Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van