Blog

Laat geen geld liggen; Compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen!

maandag 28 mei 2018
Door Rowan Cremers - Fiscalist
Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. U wordt aangemerkt als vrouwelijke zelfstandigen indien u destijds een eigen onderneming had, u meewerkende echtgenote/partner was of wanneer u DGA, freelancer, gastouder en/of zorgverlener via een persoonsgebonden budget (PGB) was.
Begin mei 2005 werd er een wijziging doorgevoerd in de Wet arbeid en zorg (Wazo) waardoor de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen verviel. Echter, vanaf 4 juni 2008 kwam daar een vervangende uitkering voor in de plaats via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ). Wat was er dan geregeld voor de vrouwelijke zelfstandigen in de periode 7 mei 2005 tot 4 juni 2008, hoor ik u denken! Het antwoord is simpel, er was in deze periode géén mogelijkheid om een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan te vragen. De afgelopen jaren heeft dit onderwerp dan ook tot verschillende uitspraken geleid, waarbij onder andere de Hoge Raad in 2011 stelde dat vrouwen ongelijk behandeld zijn. Nadat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een tussenuitspraak tot een soortgelijke conclusie kwam besloot de vorige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorig jaar dat er een compensatieregeling getroffen gaat worden.

De compensatieregeling houdt in dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen zijn een aanvraag kunnen indienen waardoor ze alsnog een zwangerschaps- en bevallingsuitkering kunnen claimen. Daarvoor is, vanaf 15 mei 2018, een formulier beschikbaar gesteld. Let wel, de aanvraag moet ingediend zijn vóór 1 oktober 2018! De compensatie komt neer op een bruto-uitkering van € 5.600 die vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd zal worden. 

Het is wel van belang goed te bekijken wat de gevolgen zijn van het ontvangen van de uitkering. De uitkering wordt namelijk meegeteld in het verzamelinkomen van de vrouw (en van de eventuele fiscaal partner). Het verzamelinkomen is leidend als grondslag voor bepaalde berekeningen. Met name voor de toeslagen kan dit gevolgen hebben. Hier kan echter rekening mee worden gehouden, aangezien dit het inkomen van 2019 verhoogd en er dus nog op te anticiperen is.

Valt u in de groep vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, onderneem dan tijdig actie! Wij helpen u graag bij het invullen van het aanvraagformulier en het (her)berekenen van eventuele lopende toeslagen. Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen.

Rowan Cremers- Fiscalist

 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat
Scholingsaftrek wordt subsidie De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans