Blog

Overzicht belastingschulden in verband met coronamaatregelen

woensdag 6 april 2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  De Belastingdienst is momenteel aan het werk om in april 2022 aan ondernemers met openstaande belastingschulden ten gevolge van de coronamaatregelen daarvan een overzicht te sturen. 
In dat overzicht verstrekt de Belastingdienst inzicht in de samenstelling en omvang van de openstaande belastingschulden per 31 januari 2022. Vanwege technische uitvoeringsredenen is het (nog) niet mogelijk om een meer recent overzicht te verschaffen. Het betreft een voorlopig overzicht omdat het nog kan veranderen door de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 en vennootschapsbelasting 2022.

In augustus 2022 zal de Belastingdienst meer recent en herzien schuldenoverzicht sturen. Beide overzichten zijn informatief en daar kunnen geen rechten aan ontleent worden.

In beide overzichten staat ook vermeld wat de ondernemer moet doen die niet in staat is om aan diens betalingsverplichtingen van zijn openstaande belastingschulden te voldoen. Zzp’ers, eigenaren van eenmanszaken, vennoten van een vof of cv kunnen zich daarnaast bij hun gemeenten melden voor ondersteuning bij het aflossen van hun openstaande belastingschulden ten gevolge van de coronamaatregelen. 

Het kabinet heeft aangegeven dat zij ondernemers ruimhartig willen helpen om hun openstaande belastingschulden zo soepel mogelijk af kunnen lossen. Daarom heeft het kabinet een 60 maanden durende terugbetalingsregeling in gedachten die per 1 oktober 2022 start. 

Om alvast duidelijkheid en inzicht te geven publiceert de Belastingdienst in april 2022 een online rekenhulp om een indicatie te krijgen van de omvang van de betaaltermijnen van de openstaande belastingschulden ten gevolge van de coronamaatregelen.

Ten slotte gaat de invorderingsrente binnenkort weer geleidelijk omhoog. Thans bedraagt de invorderingsrente 0,01%. Hierna wordt deze dus geleidelijk verhoogd:

• vanaf 1 juli 2022: invorderingsrente 1%; 
• vanaf 1 januari 2023: invorderingsrente 2%; 
• vanaf 1 juli 2023: invorderingsrente 3%; 
• vanaf 1 januari 2024: invorderingsrente 4%; 

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist 


 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van
Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de